Velkommen til KantDesign

Vi skaber nye innovative kantafgrænsninger til fremtidens byrum, landskabs – og havearkitektur

Landskabsarkitekter

Private haver

Maskiner

Kant Bænke

Al beton KantDesign anvender er siden 2018 blevet klimakompenseret (CO2) bl.a via et stort projekt, der opkøber og vedligeholder eksisterende regnskove i Tanzania.

Siden 2019 har vi plantet træer i Uganda.
Alene i 2019 blev 270 træer svarende til 0,7 ha skov plantet af småbønder i vores beton forbrug

I 2019 udledte vi ca. 75 tons CO2 – men kompenseret vores forbrug med 150 tons

I 2020 udlede vi ca. 112 tons CO2 – men kompenserede vores forbrug med 225 tons

I 2021 udlede vi ca. 75 tons CO2 – men kompenserede vores forbrug med 150 tons

Vi kender udledningen af CO2 fra cementen i tons.

Antal tons CO2 fordobler vi for at kompensere for udvinding af grus samt transport af materialer.

Projektet omfatter i dag 35.000 ha. regnskov. Se mere på følgende link:

www.planvivo.org