Kantdesign

Kapilær vanding og dræning KantDesign elementer

Afledning af overfladevand og forsinkelse i plantebed.

Ønskes mere info vedr. det kapilære system venligst kontakt:

Christian Mattle +45 20 45 60 83

www.mattle.dk

Afledning af overfladevand fra parkeringsarealer.

Dræning af sandkasse og afledning af regnvand til bed

Afledning af regnvand og etablering af plantebede på dæk.

Afledning af tagvand til grøft og afvanding af parkeringsareal via åben kantsten.

Etablering af bed med siddekanter på eksisterende belægning.