Kantdesign

Kapillär bevattning eller dränering med KantDesigns komponenter

Bortledning av överflödigt vatten och sinkning i rabatten.

Om du vill veta mer om det kapillära systemet är du välkommen att kontakta:

Christian Mattle +45 20 45 60 83

www.mattle.dk

Bortledning av överflödigt vatten från parkeringsplatsytor

Dränering av sandlåda och bortledning av regnvatten till rabatt

Bortledning av regnvatten och installation av rabatter på däck.

Bortledning av takvatten till dike och avvattning av parkeringsyta via öppen kantsten.

Installation av rabatt med sidkanter på befintlig beläggning.