Kantdesign

Ombyggnad av en amfiteater/trappsteg eller trappor

Höjd och bredd på trappsteg kan variera. Trappan kan vändas och vridas.

Arbetsbredd för gjutmaskin 1 m. Arbetsbredd för betongvagn 1 m.

Princip för gjutning av trappa.

1 Trappsteg gjuts på stabilt grus.

2 Trappsteg gjuts med 2–3 cm överlappning

3 Samma metod för nästa trappsteg

1:25 Amfiteatersteg med ingjuten betong mellan trappstegen.
1:25 Amfiteatersteg med konstgräs mellan trappstegen.