Kantdesign

Beskrivelse / støbeunderlag / tegninger

En af de store fordele med KantDesign er at betonen kanten/muren/bænken ikke behøver at komme i jorden. Vi kan støbe direkte oven på gl. græsplæner (kræver dog at underlaget er fast) eller direkte på stabilgrus, asfalt og belægningssten.

Ønsker man en bænk eller en afgrænsning omkring træer kan dette være løsningen.

Lidt fortegnet kan man se vores snit i betonet. Vi skærer løbende fuger i betonet, så kanten kan bevæge sig med underlaget. Pga. snittet vil de enkelte sten ikke forskyde sig fra hinanden. Betonet vil altid knække i siksak.

Som ekstra forsikring indstøber vi 2 galvaniseret stålwire i betonet, derved er det helt umuligt for “kanterne” at forskyde sig.

Skulle underlaget sætte sig over tid, vil dette ikke ses på kanten, fordi kanten stadig hænger i wiren.

Når stålwiren er indstøbt, vil den, når betonet er hærdet, virke som en jernstang.

Tegningen er fortegnet, så lyset igennem kanten og siksakrevnen vil ikke kunne ses.

Sikring af plint

Ud over vores standard stålwire vil vi kunne udbore huller i underlaget, fylde hullet med beton og sætte jernspyd i hullerne/betonen. Herefter kan vi støbe plinten oven jernspydene.

Som ekstra sikring kunne vi anvende ekstra stærk stålwire.

Beskrivelse

KantDesign er en dansk virksomhed, som har udviklet en støbemaskine, der støber jernarmeret fiberbetonkanter direkte på underlaget/byggepladsen. Støbemaskinen kan støbe kanter fra 10×15 cm til 50×40 cm (hxb)

KantDesign arbejder primært i Danmark og Sverige.

Beskrivelse af betonkanterne

In situ støbte betonkanter i fiberbeton betonkant støbt på stedet i en lang sammenhængende kant Betonen blandes 1:4 cement/vasket grus/sand indeholdende:

  • Cement styrke 52,5
  • Hør eller hamp fiber (erstatter plast/glasfiber)
  • Retarder
  • LIB klinkefuge (virker som filler)

2 stålwire indstøbes i kanten som jernarmering.

Stålwire skal erstatte under og bagstøbning af beton, derved spares 40-60% beton/CO2

Fuger skæres ca. 50% igennem betonkanten i en afstand på min. 50 cm, maks. 100 cm. Dette sikrer en sammenhængende og samtidig fleksibel betonkant, der følger jordens bevægelser (frostsikring)

Hjørner/fas på kanter: r.16 mm

For at sikre ensartet beton skal gruset afvejet/afmålt før blanding – cement må kun anvendes i hele sække af 25 kg.

8 meter prøvekant kan støbes og godkendes af begge parter før opgaven udføres. Prøvekanten vil indgå som en del af projektet.

Underlag Samlet

Download

Beskrivelse

Download

l

Contact Form

Få løbende nyheder om vores produkter og projekter

Fast underlag
Skal være jævnt Afvigelse max +/- 1 cm

Kantdesign styrer højde efter underlag, derfor er det vigtigt underlag er jævnt og har rette højde.

Start/stop underlagslængde pga maskinens længde.

Kanten støbes 50 cm længere for at sikre kompression af beton.

Underlag skal være 1,5 m længere i modsatte side, svarende til maskinens længde.

På asfalt/belægningsten kan kridt anvendes til afmærkning.

Underlag 1m bredt.
0,5m længere i en ende og 1,5m længere i modsatte ende.
Se side 2.

Skal kanten være lige, vil det være en fordel at sætte spyd med snor i hver ende, 10 cm fra hvor kanten skal stå.

Minimum 10 cm afstand når kanten støbes op af væg/jordvold ved støbning af lige kante.
Drejer kanten er afstanden 70 cm. Se side 6.

Når kanten drejer skal der være minimum 70 cm afstand til væg/jordvold. Er kanten helt lige er 10 cm nok.
Se side 5.

Vigtigt at underlag er lagt som på tegning for at maskinen kan støbe hele kanten ud. Se side 1.

Kan støbe direkte på stabilgrus. Max +/- 1 cm jævnt underlag.

Kan støbe direkte på Asfalt.

Kan støbe direkte på belægningssten.

Undgå tilskæring af belægningsten samlingen dækkes af kanten.

Støbe direkte på græsunderlag kræver at det er fast og jævnt.
Kanter er fleksible og hænger sammen
ved hjælp af stålwire, derfor følger kanterne bare jordens bevægelser, men kan ikke forskydes.

Beton Cylindre
Kant med side støtte
Spyd til støtte af kant