KantDesign er en dansk virksomhed, som har udviklet en støbemaskine, der støber jernarmeret fiberbetonkanter direkte på underlaget/byggepladsen. Støbemaskinen kan støbe kanter fra 10×10 cm til 50×40 cm (hxb)

KantDesign arbejder primært i Danmark og Sverige.

Beskrivelse af betonkanterne

In situ støbte betonkanter i fiberbeton
(betonkant støbt på stedet i en lang sammenhængende kant)
Betonen blandes 1:4 cement/vasket grus indeholdende:

  • Cement styrke 52,5
  • Polypropylene fiber
  • Retarder
  • LIB klinkefuge (virker som filler) 

2 stålwire indstøbes i midten af kanten som jernarmering.
Fuger skæres ca. 50% igennem betonkanten i en afstand på min. 50 cm, maks. 100 cm. Dette sikrer en sammenhængende og samtidig fleksibel betonkant, der følger jordens bevægelser ses

Hjørner/fas på kanter, er som standard r.16 mm

For at sikre ensartet beton bliver gruset afvejet før blanding – cement bliver kun anvendt i hele sække af 25 kg.

8 meter prøvekant kan støbes og godkendes af begge parter før opgaven udføres. Prøvekanten vil indgå som en del af projektet.