Kantdesign

Støttemur

In this private garden the pavings was hard to keep in place.
We have laid a 15×20 cm (hxw) kerb on top of the hill to keep the bricks in the right palace in the further.

Galleri

Om du har frågor eller en bra idé för våra vattenvägar eller kanter, skulle jag gärna höra från dig

6080 7010

kim@kantdesign.dk

Bildgalleri med landskapsarkitekter

Gå tillbaka