Velkommen til KantDesign Velkommen til KantDesign Fremtidens fleksiblekantafgrænsninger ! Asnæs skole

Välkommen till KantDesign

Vi skapar nya innovativa kantavgränsningar för framtidens stadsmiljö, landskaps- och trädgårdsarkitektur

Landskapsarkitekter

Maskiner

ZeroMission

All betong som används av KantDesign har sedan 2018 klimatkompenserats (CO2) bl.a. via ett stort projekt där man köper upp och bibehåller den befintliga regnskogen i Tanzania.

270 träd motsvarar 0,7 ha skog som planterades av småbönder i Uganda 2019 och kvittades mot vår betongförbrukning på ca 150 ton CO2

Idag omfattar projektet 35 000 ha regnskog. Läs mer på länken nedan: 270 träd motsvarar 0,7 ha skog som planterades av småbönder i Uganda 2019 och kvittades mot vår betongförbrukning på ca 150 ton CO2 Se mer på följande länk:

www.planvivo.org