Välkommen till KantDesign

Vi skapar nya innovativa kantavgränsningar för framtidens stadsmiljö, landskaps- och trädgårdsarkitektur

Landskapsarkitekter

Privata trädgårdar

Maskiner

Kant Bænke

All betong som används av KantDesign har sedan 2018 klimatkompenserats (CO2) bl.a. via ett stort projekt där man köper upp och bibehåller den befintliga regnskogen i Tanzania.

Sedan 2019 har vi planterat träd i Uganda.
Bara under 2019 planterades 270 träd, vilket motsvarar 0,7 hektar skog, av småbrukare i vår betongkonsumtion.

Under 2019 släppte vi ut cirka 75 ton koldioxid – men kompenserade vår förbrukning med 150 ton.

År 2020 släppte vi ut cirka 112 ton koldioxid – men kompenserade vår förbrukning med 225 ton.

År 2021 släppte vi ut cirka 75 ton koldioxid – men kompenserade vår förbrukning med 150 ton.

Vi känner till koldioxidutsläppen från cementet i ton.

Vi fördubblar antalet ton koldioxid för att kompensera för utvinning av grus och transport av material.

Idag omfattar projektet 35 000 ha regnskog. Läs mer på länken nedan: 270 träd motsvarar 0,7 ha skog som planterades av småbönder i Uganda 2019 och kvittades mot vår betongförbrukning på ca 150 ton CO2 Se mer på följande länk:

www.planvivo.org