Välkommen till KantDesign

Vi skapar nya innovativa kantavgränsningar för framtidens stadsmiljö, landskaps- och trädgårdsarkitektur

Landskapsarkitekter

Maskiner

Kant Bænke

All betong som används av KantDesign har sedan 2018 klimatkompenserats (CO2) bl.a. via ett stort projekt där man köper upp och bibehåller den befintliga regnskogen i Tanzania.

270 träd motsvarar 0,7 ha skog som planterades av småbönder i Uganda 2019 och kvittades mot vår betongförbrukning på ca 150 ton CO2

Idag omfattar projektet 35 000 ha regnskog. Läs mer på länken nedan: 270 träd motsvarar 0,7 ha skog som planterades av småbönder i Uganda 2019 och kvittades mot vår betongförbrukning på ca 150 ton CO2 Se mer på följande länk:

www.planvivo.org