Kantdesignv

Beskrivning / gjutning / ritningar

En av de stora fördelarna med KantDesign är att betongkanten/muren/bänken inte behöver sättas ned i jorden. Vi kan gjuta direkt på gl. gräsmattor (kräver dock att underlaget är fast) eller direkt på stabilt grus, asfalt och gatstenar.

Om man önskar sig en bänk eller en avgränsning kring träd kan det här vara lösningen.

Lite förvrängt kan man se vår skärning i betongen. Vi skär kontinuerligt fogar i betongen så att kanten kan röra sig med underlaget. Tack vare skärningen kommer de enskilda stenarna inte inkräkta på varandra. Betongen kommer alltid att spricka i sikten.

För säkerhets skull gjuter vi även in två galvaniserade ståltrådar i betongen så att ”kanterna” inte har en chans att förskjutas.

Om underlaget skulle sätta sig med tiden kommer detta inte att synas på kanten eftersom kanten hela tiden hänger fast i ståltråden.

När vi har gjutit in ståltråden fungerar den som en järnstång efter att betongen har härdat.

Ritningen är felvriden så ljuset genom kanten och sicksack-sprickorna kommer inte att synas.

Låsning i plint

Förutom vår standardståltråd kommer vi att kunna borra hål i underlaget, fylla hålet med betong och sätta in järnspett i hålen/betongen. Därefter kan vi gjuta plinten över järnspetten.

För säkerhetsskull kan vi använda extra kraftig ståltråd.

Beskrivelse

KantDesign är ett danskt företag som har utvecklat en formningsmaskin som formar järnförstärkta fiberbetongkanter direkt på underlaget/byggarbetsplatsen. Formmaskinen kan forma kanter från 10×15 cm till 50×40 cm (hxw).

KantDesign arbetar främst i Danmark och Sverige.

Beskrivning av betongkanterna

På plats gjutna betongkanter i fiberbetong Betongkant gjuten på plats i en lång kontinuerlig kant Betongen blandas i förhållandet 1:4 cement/sköljgrus/sand och innehåller:

  • Cementets hållfasthet 52,5
  • Lin- eller hampfibrer (ersätter plast- och glasfiber).
  • Fördröjare
  • LIB-klinkerfog (fungerar som fyllmedel).

Två ståltrådar sätts in i kanten som järnförstärkning.

Ståltråd ersätter under- och bakgjutning av betong, vilket sparar 40-60 % betong/CO2.Ståltråd ersätter under- och bakgjutning av betong, vilket sparar 40-60 % betong/CO2.

Fogarna skärs ca 50 % genom betongkanten på ett avstånd av minst 50 %. 50 cm, max. 100 cm. Detta garanterar en kontinuerlig och samtidigt flexibel betongkant som följer markens rörelser (frostskydd).

Hörn/avfasning på kanter: r.16 mm

För att garantera en jämn betong måste gruset vägas/mätas innan det blandas – cement får endast användas i hela säckar om 25 kg.

8 meter testkant kan gjutas och godkännas av båda parter innan arbetet utförs. Testkanten kommer att vara en del av projektet.

Underlag Totalt

Hämta

Beskrivelse

Hämta

l

Kontaktformulär

Få löpande nyheter om våra produkter och projekt

Solid bas
Måste vara jämn Avvikelse max +/- 1 cm

Kantens utformning styr höjden beroende på ytan, därför är det viktigt att ytan är jämn och har rätt höjd.

Start/stopp baslängd på grund av maskinens längd.

Kanten gjuts 50 cm längre för att säkerställa att betongen komprimeras.

Underlaget måste vara 1,5 m längre på den motsatta sidan, vilket motsvarar maskinens längd.

På asfalt/beläggningsstenar kan krita användas för markering.

Basen är 1 m bred.
0,5 m längre i ena änden och 1,5 m längre i motsatt ände.
Se sidan 2.

Om kanten ska vara rak är det en fördel att sätta spikar med snöre i varje ände, 10 cm från den plats där kanten ska stå.

Minst 10 cm avstånd när kanten gjuts på väggen/vallen vid gjutning av raka kanter.
När du vänder kanten är avståndet 70 cm. Se sidan 6.

När kanten vänder måste det finnas ett avstånd på minst 70 cm till väggen/jordverket. Om kanten är helt rak räcker det med 10 cm.
Se sidan 5.

Det är viktigt att underlaget läggs enligt ritningen så att maskinen kan gjuta hela kanten. Se sidan 1.

Kan gjutas direkt på stabilt grus. Max +/- 1 cm jämn yta.

Kan kastas direkt på asfalt.

Kan gjutas direkt på gatstenar.

Undvik att skära den stenfog som täcks av kanten.

För att kasta direkt på gräset krävs att det är fast och jämnt.
Kanterna är flexibla och låser i varandra
med hjälp av ståltråd, vilket innebär att kanterna bara följer markens rörelser, men inte kan förskjutas.

Beton Cylindre
Kant med sidostöd
Spik för att stödja kanten