Velkommen til KantDesign Velkommen til KantDesign Fremtidens fleksiblekantafgrænsninger ! Asnæs skole

Kantdesign

Ritningar/idéer

En av de stora fördelarna med KantDesign är att betongkanten/muren/bänken inte behöver sättas ned i jorden. Vi kan gjuta direkt ovanpå gräsmattor (kräver emellertid att underlaget är fast) eller direkt på stabilt grus, asfalt eller gatstenar.

Om man önskar sig en bänk eller en avgränsning kring träd kan det här vara lösningen.

Lite förvrängt kan man se vår skärning i betongen. Vi skär kontinuerligt till fogar i betongen så att kanten kan följa med i underlagets rörelser. Tack vare skärningen kommer de enskilda stenarna inte inkräkta på varandra. Betong går alltid sönder sicksack.

För säkerhets skull gjuter vi även in två galvaniserade ståltrådar i betongen så att ”kanterna” inte har en chans att förskjutas.

Om underlaget skulle sätta sig med tiden kommer detta inte att synas på kanten eftersom kanten hela tiden hänger fast i ståltråden.

När vi har gjutit in ståltråden fungerar den som en järnstång efter att betongen har härdat.

Ritningen är felvriden så ljuset genom kanten och sicksack-sprickorna kommer inte att synas.

Låsning i plint

Förutom vår standardståltråd kommer vi att kunna borra hål i underlaget, fylla hålet med betong och sätta in järnspett i hålen/betongen. Därefter kan vi gjuta plinten över järnspetten.

För säkerhetsskull kan vi använda extra kraftig ståltråd.